Choć pandemiczny rok stanowił dla nas wszystkich ogromne wyzwanie i przyniósł wiele problemów, to jednocześnie przyczynił się do przyspieszenia rozwoju technologicznego świata – mówiła dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, otwierając 22 kwietnia Ogólnopolski Dzień Otwarty online pod hasłem Kierunki przyszłości 2021.

Wydarzenie, odbywające się w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!”, od lat organizuje Fundacja „Perspektywy” wraz z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), a celem tej inicjatywy jest wspieranie dziewczyn w wyborze studiów na kierunkach technicznych, inżynierskich i ścisłych.

O wadze akcji „Perspektyw” i KRPUT najlepiej świadczą słowa Anny Schmidt, Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, która objęła patronatem Ogólnopolski Dzień Otwarty online. Minister stwierdziła: Akcje promujące wśród kobiet studia na kierunkach technicznych, służące zwróceniu uwagi na społeczny potencjał kobiet, niedoreprezentowanych na uczelniach i w zawodach technicznych zasługują na szerokie propagowanie i poparcie.

Z kolei prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT i rektor Politechniki Poznańskiej, zauważył: Dziś istotne jest czerpanie z różnych doświadczeń, zachowanie balansu, który jest twórczy i pomaga rozwijać kreatywne rozwiązania. Natomiast bez względu na płeć ważne jest, by pokazywać jakość, i to pozwoli nam wszystkim tworzyć lepszą przyszłość. Istotne jest, byśmy wszyscy po ludzku spojrzeli na siebie, co w dobie pandemii szczególnie się liczy, bo technologii nie można tworzyć w oderwaniu od ludzi ani w oderwaniu od ich różnorodnych potrzeb. Niech więc piękne nauki ścisłe będą rozwijane w otoczeniu piękna pań, ale też piękna panów.

Oprócz KRPUT partnerem tegorocznego wydarzenia jest Huawei. Przedstawiciel tej, jednej z największych firm technologicznych świata, Ryszard Hordyński, Director Strategy and Communications, Huawei Polska, tłumaczył w czasie otwarcia: Zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę „Perspektyw” z trzech powodów. Po pierwsze, ponieważ wspomagamy działania edukacyjne. Po drugie, bo angażujemy się w inicjatywy CSR i walczymy z wszelkimi rodzajami wykluczenia. Wreszcie po trzecie, ponieważ bardzo mocno zwracamy uwagę na cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Bardzo byśmy chcieli, by liczba dziewczyn w nowych technologiach była większa i dziś zachęcamy, byście mimo ciężkich studiów na kierunkach technicznych i ścisłych, podjęli to wyzwanie, bo po trudach nauki czeka was bardzo atrakcyjna ścieżka kariery.

W czasie otwarcia zaprezentowany też został najnowszy raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). Opracowanie pt. „Kobiety na politechnikach 2021” omówiła dr Anna Knapińska z OPI PIB. Autorka raportu zwracała uwagę m.in. na niskie tempo wzrostu udziału kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką (zaledwie 1 punkt procentowy w okresie 2015-2020). Dr Knapińska mówiła, że wciąż na polskich uczelniach widoczne są duże różnice pomiędzy płciami. Na publicznych uczelniach technicznych trzy najpopularniejsze kierunki wśród kobiet w roku akademickim 2019/2020 to kosmetologia (99 proc. kobiet), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (98 proc.) oraz zoofizjoterapia (95 proc). Z kolei mężczyźni mają zdecydowaną przewagę liczebną na takich kierunkach, jak elektrotechnika, automatyka i informatyka przemysłowa oraz mechatronika pojazdów (po 93 proc. na każdym z wymienionych). Tymczasem rozwój gospodarek i społeczeństw wymaga udziału wszystkich grup społecznych. Jeśli zależy nam na tym, by Polska rozwijała się gospodarczo, powinniśmy zwiększać udział kobiet w tworzeniu innowacji. Tylko bowiem równe czerpanie z różnych doświadczeń przyniesie korzyści nam wszystkim – zakończyła prezentację raportu dr Knapińska.

Dostęp do wydarzenia na platformie GRIP: https://online.dziewczynynapolitechniki.pl/.

Nowa formuła DNP/DDŚ: działamy lokalnie, angażujemy społeczność i odwiedzamy szkoły!

Rusza 16. Kampania Dziewczyny na politechniki! / Dziewczyny do ścisłych! - zainicjowana w 2007 roku przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy - to pionierski i zarazem największy projekt edukacyjny promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem kampanii jest nie tylko zwiększenie udziału kobiet w naukach inżynieryjno-technicznych, ale także przełamywanie stereotypów w myśleniu o “męskich” i “kobiecych” kierunkach studiów, zawodach czy dziedzinach gospodarki. 

Więcej…

Studia, które niosą nadzieję na przyszłość

Choć pandemiczny rok stanowił dla nas wszystkich ogromne wyzwanie i przyniósł wiele problemów, to jednocześnie przyczynił się do przyspieszenia rozwoju technologicznego świata – mówiła dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, otwierając 22 kwietnia Ogólnopolski Dzień Otwarty online pod hasłem Kierunki przyszłości 2021.

Więcej…

Perspektywy Women in Tech na Campusie Polska Przyszłości

Za nami niesamowicie emocjonujący weekend - 27-30.08 Perspektywy Women in Tech zostały zaproszone do Kortowa na Campus Polska Przyszłości. Było to wydarzenie mające na celu dialog i przestrzeń do rozwoju młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na przyszłość kraju. Perspektywy poprowadziły na Campusie dwa warsztaty na temat przywództwa kobiet oraz kariery w technologiach.

Więcej…
  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania