Marlena Piotrowska

Koordynatorka akcji "Dziewczyny na politechniki!"
Fundacja Edukacyjna Perspektywy

m.piotrowska@perspektywy.pl
tel. 791 365 955

  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania