• Patronują

Angelika Gagracz

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Wydział Informatyki i Komunikacji

Angelika Gagracz
Tel. 32 257 7050
angelika.gagracz@uekat.pl
Małgorzata Biernacka

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki

Małgorzata Biernacka
Tel.
mabi@cs.uni.wroc.pl
Elżbieta Peda

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Elżbieta Peda
Tel. 603 618 188
marketing@wseiz.pl