Kobiety na Politechnikach 2022

We współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji przygotowaliśmy raport "Kobiety na Politechnikach 2022" Skupia się on w większym stopniu na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM.

Raport:
Kobiety na politechnikach 2022

pobierz


Raport:
Kobiety na politechnikach 2014

Raport:
Kobiety na politechnikach 2013

Raport:
Kobiety na politechnikach 2012

 

  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania