Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 2008 roku w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki!” publikuje roczny raport dotyczący liczby kobiet na politechnikach. 15 marca w Przestrzeni from Facebook odbyła się konferencja prasowa z okazji premiery tegorocznej edycji „Kobiety na Politechnikach”. Zgromadziło się tam grono szanownych gości: prof. Janusz Walo – prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzej Kraśniewski z wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej, dr hab. Dorota Mozyrska – prodziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Jarek Kuśmierek – Senior Engineering Manager z Google.

Tegoroczny raport pokazuje ustabilizowanie się odsetka studentek na kierunkach technicznych.
Dr Bianka Siwińska podkreśliła jednak, że możemy zauważyć wzrost liczby informatyczek, dlatego to właśnie na kierunkach związanych z IT bazować będzie tegoroczna edycja programu „Dziewczyny na Politechniki!”, aby jeszcze mocniej zachęcić je do wyboru tej przyszłościowej ścieżki rozwoju.

Poza przybliżeniem wyników raportu zastanawiano się w jaki sposób można wpłynąć na wzrost liczby kobiet na kierunkach związanych z IT. Prof. Janusz Walo zwrócił uwagę na fakt, że obecna liczba kobiet na stanowiskach profesorskich jest pokłosiem stereotypów, które były żywe w czasach kształcenia obecnej kadry. Władze Politechniki Warszawskiej aktywnie dążą do zmiany tej sytuacji, ponieważ dostrzegają, jak w tworzeniu nowych technologii istotny jest udział inżynierek.

Prof. Dorota Mozyrska podkreśliła, że uczelnie powinny otworzyć się na niższe poziomy edukacji
i skupić się na kształceniu kadry nauczycielskiej ze szkół podstawowych. Ważne jest, żeby dzieci od początku nauki mogły zapoznawać się z nowymi technologiami. W tym kierunku poczyniono pierwsze kroki i według jej prognoz już za 9 lat na politechniki i uniwersytety trafi nowe pokolenie studentek
i studentów - dużo lepiej przygotowanych merytorycznie.

Prof. Andrzej Kraśniewski, zapytany o to, jak dziewczęta radzą sobie na politechnice, stwierdził, że zgodnie z danymi statystycznymi to studentki odnoszą najwięcej sukcesów naukowych. Przyszłe inżynierki cechuje duża otwartość umysłu i kreatywność, co pozwala im rozwijać się w wielu dziedzinach.

Również w pracy zawodowej kobiety radzą sobie doskonale, na co zwrócił uwagę Jarek Kuśmierek.
W Google stale wzrasta procentowy udział zatrudnionych informatyczek, co pozytywnie wpływa na efektywność działań całego zespołu. Jedyną rzeczą ograniczającą kobiety są stereotypy, z którymi Fundacja Edukacyjna Perspektywy walczy od początku swojej działalności. O przykładach tych działań opowiedziały studentki politechnik, które brały udział w projektach fundacji – Nowe Technologie dla Dziewczyn oraz IT for SHE.

Nowe Technologie dla Dziewczyn to program stypendialny skierowany do najzdolniejszych studentek i maturzystek, które zdecydują się na studia związane z nowymi technologiami. Poza wsparciem finansowym, dziewczyny mają zapewnione wsparcie merytoryczne przedstawiciela firmy Intel, z którym mogą pracować nad projektami oraz doskonalić umiejętności miękkie. Dodatkowo mogą wziąć udział w stażu wakacyjnym w Intelu. Dzięki udziałowi w IT for She mają okazję zdobywać praktyczną wiedzę związaną z rynkiem pracy, rozwijać umiejętności miękkie, nabierać pewności siebie oraz – co najważniejsze – poznawać niesamowite kobiety i mężczyzn, którzy patrzą na świat podobnie do nich i z którymi mogą się wzajemnie inspirować. Istotnym elementem IT for SHE jest wolontariat, w czasie którego dziewczyny udają się do małych miejscowości w całej Polsce, gdzie uczą dzieci programowania i wiedzy technicznej. Dzięki temu misja fundacji dociera również do najmłodszych, którzy poza zaspokojeniem swojej ciekawości mogą zobaczyć, że kobiety również tworzą nowe technologie. Dodatkowo uczestniczki programu mogą wziąć udział w Women in Tech Camp, gdzie pod okiem specjalistów z partnerskich firm mogą doskonalić swoje umiejętności oraz zaplanować ścieżkę rozwoju osobistego w branży IT.

Patrząc na powyższe przykłady działań prowadzonych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, dane statystyczne przedstawione w raporcie oraz oceny ekspertów i ekspertek możemy założyć, że liczba kobiet wybierających studia na politechnikach, a w szczególności kierunki informatyczne, będzie sukcesywnie wzrastać w nadchodzących latach.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu na stronie: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/raport

Studia, które niosą nadzieję na przyszłość

Choć pandemiczny rok stanowił dla nas wszystkich ogromne wyzwanie i przyniósł wiele problemów, to jednocześnie przyczynił się do przyspieszenia rozwoju technologicznego świata – mówiła dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, otwierając 22 kwietnia Ogólnopolski Dzień Otwarty online pod hasłem Kierunki przyszłości 2021.

Więcej…

Perspektywy Women in Tech na Campusie Polska Przyszłości

Za nami niesamowicie emocjonujący weekend - 27-30.08 Perspektywy Women in Tech zostały zaproszone do Kortowa na Campus Polska Przyszłości. Było to wydarzenie mające na celu dialog i przestrzeń do rozwoju młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na przyszłość kraju. Perspektywy poprowadziły na Campusie dwa warsztaty na temat przywództwa kobiet oraz kariery w technologiach.

Więcej…

Zapraszamy dziewczyny na studia techniczne - konsekwentnie od 15 lat!

Już 7 kwietnia po raz piętnasty zaprosimy dziewczyny – i chłopaków też! – z ostatnich klas liceów i techników do udziału w jubileuszowym Ogólnopolskim Dniu Otwartym (nie tylko) dla Dziewczyn. W czasie Dnia Otwartego, który organizowany jest w ramach kampanii Dziewczyny na Politechniki / Dziewczyny do Ścisłych, prezentować się będą uczelnie techniczne i uniwersyteckie wydziały ścisłe.

Więcej…
  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania