• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) Fundacja Edukacyjna Perspektywy od 8 lat w ramach projektu Dziewczyny na politechniki! prezentuje wyniki analizy udziału kobiet studiujących na publicznych uczelniach technicznych w Polsce.

Od momentu rozpoczęcia akcji Dziewczyny na politechniki! w 2008 roku (a pilotażowo w roku 2007) następuje systematyczny wzrost liczby studentów na uczelniach technicznych.

Dzięki systematycznej analizie danych możemy zaobserwować, że udział kobiet na politechnikach rośnie. W roku 2007/2008 kobiety na uczelniach technicznych stanowiły 30,7% ogólnej liczby studentów, natomiast w roku akademickim 2017/2018 jest ich już 37%. Trend ten umacnia się dzięki konsekwentnym skoordynowanym działaniom promocyjnym i świadomościowym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Raport Kobiety na politechnikach powstaje na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego-Szkoły wyższe i ich finanse, POLON-u oraz niepublikowanych danych zebranych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w czasie wieloletniej współpracy z uczelniami technicznymi w całej Polsce.

Raport:
Kobiety na politechnikach 2014

Raport:
Kobiety na politechnikach 2013

Raport:
Kobiety na politechnikach 2012

 

 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania