• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Fundacja Edukacyjna Perspektywy od 9 lat w ramach projektu Dziewczyny na politechniki! prezentuje wyniki analizy udziału kobiet studiujących na publicznych uczelniach technicznych w Polsce.

Od momentu rozpoczęcia akcji Dziewczyny na politechniki! w 2008 roku (a pilotażowo w roku 2007) następuje systematyczny wzrost liczby studentów na uczelniach technicznych.

Dzięki systematycznej analizie danych możemy zaobserwować, że udział kobiet na politechnikach rośnie. W roku 2007/2008 kobiety na uczelniach technicznych stanowiły 30,7% ogólnej liczby studentów, natomiast w roku akademickim 2018/2019 jest ich 36%. Wzrost został zaobserwowany i utgrwalony dzięki konsekwentnym skoordynowanym działaniom promocyjnym i świadomościowym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Informatyka coraz bardziej popularna!

Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania studiami informatycznymi, a na wielu polskich uczelniach Informatyka stała się najbardziej obleganym kierunkiem. Przy ogólnym spadku liczby studentów na polskich uczelniach (w porównaniu do roku akademickiego 2014/2015 ubyło 235 tysięcy studentów)

liczba osób studiujących kierunki informatyczne (kierunki z grupy Technologie Informacyjne ) stale rośnie – o około 0,6 punktu procentowego rok do roku.

Systematycznie z większa się też procentowy udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych. Na tych kierunkach studiuje obecnie ponad 12 tysięcy kobiet (12 155, to o 814 osób więcej niż w roku akademickim 2017/2018 ), co stanowi 14,6% studentów wyższych ogólnej liczby studentów kierunków IT (dla po równania w roku szkół technicznych to akademickim 2014/15 - ok 12%).

Raport Kobiety na politechnikach powstaje na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego -Szkoły wyższe i ich finanse, POLON-u oraz niepublikowanych danych zebranych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w czasie wieloletniej współpracy z uczelniami technicznymi w całej Polsce.

Raport:
Kobiety na politechnikach 2019

pobierz


Raport:
Kobiety na politechnikach 2014

Raport:
Kobiety na politechnikach 2013

Raport:
Kobiety na politechnikach 2012

 

 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania