Kobiety na Politechnikach 2023

Wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Ośrodkiem Badawczym przygotowaliśmy raport "Kobiety na Politechnikach 2023". Skupia się on w większym stopniu na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM.

pobierz


Raport:
Kobiety na politechnikach 2014

Raport:
Kobiety na politechnikach 2013

Raport:
Kobiety na politechnikach 2012