Małgorzata Biernacka

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki

Małgorzata Biernacka
Tel.
mabi@cs.uni.wroc.pl
Barbara Balawejder

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Barbara Balawejder
Tel. 668 804 000
marketing@wseiz.pl