• Patronują

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Izabela Walarowska

Politechnika Częstochowska

Izabela Walarowska
Tel. 660538633
promocja@pcz.pl
Joanna Odya

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Joanna Odya
Tel. 58 347 29 16
joanna.odya@pg.edu.pl
Karolina Mazur

Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Karolina Mazur
Tel. 126644502
karolina.a.mazur@uj.edu.pl
Małgorzata Biernacka

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki

Małgorzata Biernacka
Tel.
mabi@cs.uni.wroc.pl
Barbara Balawejder

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Barbara Balawejder
Tel. 668 804 000
marketing@wseiz.pl

  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania