Program

7 kwietnia 2022r., godz. 9:00-11:45


Dziewczyny do ścisłych 2022 – Uniwersytet w Białymstoku

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1K, aula Wydziału Chemii

9:00-9:30 - wykład Świat potrzebuje marzycieli – dr Iwona Misztalewska-Turkowicz (Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii UwB)

9:30-9:45 – Spełniaj marzenia – spotkanie z Katarzyną Gdulą – studentką Wydziału Chemii, Przewodniczącą Parlamentu Studenckiego UwB, uczestniczką Wystawy Światowej Expo w Dubaju

9:45-10:00 – Różne ścieżki marzeń - spotkanie z mgr Barbarą Łupińską – asystentką w Instytucie Informatyki UwB, absolwentką kierunków informatyka i matematyka, laureatką plebiscytu Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej na najlepszego nauczyciela akademickiego 2021 w województwie podlaskim

10:15-11:00 Zajęcia w grupach

Projekcja filmu 3D "Na skrzydłach marzeń" (Planetarium UwB)
Odkoduj marzenia w Instytucie Informatyki – proste algorytmy szyfrujące + zwiedzanie Kampusu UwB

Prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku funkcjonuje już dwudziesty piąty rok. W tym czasie nie tylko dowiedliśmy, że zasłużyliśmy na samodzielność, ale i osiągnęliśmy pełną dojrzałość. Nasza Uczelnia zyskała solidną pozycję na dydaktycznej i naukowej mapie Polski: nasi badacze odnoszą sukcesy naukowe na światową skalę, mamy również znakomitych studentów i absolwentów. Dobrze wypadamy w rankingach krajowych, jesteśmy również uwzględniani w rankingach międzynarodowych.

Studia na naszym Uniwersytecie gwarantują studentkom i studentom wszechstronny, uniwersytecki rozwój. Uczelnia wspiera również ich aktywność naukową, społeczną, kulturalną i sportową, także w działaniach ogólnopolskich i międzynarodowych. Dzięki temu absolwenci UwB potrafią odważnie realizować swoje marzenia i zawodowe plany. Gorąco zachęcam do studiowania na Uniwersytecie w Białymstoku.


  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania