Program Dnia Otwartego (NIE TYLKO) dla Dziewczyn

07 kwietnia 2022

Wykłady i prezentacje:

10.30 – 11.00
„Zróżnicowanie kulturowe a witryny firmowe”
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG oraz dr Monika Szyda

11.15 – 11.30
„Dziewczyny Uniwersytetu Morskiego w liczbach”
mgr Katarzyna Chmielewska

11.30 – 11.45
„Uniwersytet Morski oczami studentki”
Natalia Winiarska

Wydarzenia towarzyszące:

  • prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Morskiego;
  • rozmowy z wykładowcami i studentami;
  • propagowanie zdrowego stylu życia.

Zapraszamy w godzinach 10.00 – 12.30

Aula im. T. Meissnera ul. Morska 83, Gdynia

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Nasza uczelnia z roku na rok przyjmuje coraz więcej kobiet, które nie ulegają stereotypom i realizują swoje marzenia, wybierając studia na Uniwersytecie Morskim. Ich wybór jest tym bardziej oczywisty i zrozumiały, że rozwój branży morskiej, nowe technologie generują nowe miejsca pracy w sektorze gospodarki morskiej, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Kobiety kierują projektami, pracują na statkach, ba – dowodzą nimi, zarządzają łańcuchami dostaw, logistyką i transportem w firmach, tworzą aplikacje internetowe i mobilne.

Nie mamy z tym najmniejszych problemów. Jesteśmy chyba jedyną z nielicznych uczelni technicznych w naszym kraju, gdzie na jednym z wydziałów dziekan i wszyscy trzej prodziekani to kobiety. Wydział funkcjonuje wzorowo.

W maju 2022 roku, decyzją International Maritime Organization IMO, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Kobiet w Branży Morskiej. UMG jest członkiem IMO, a nasze studentki rozwijają swoje kompetencje i zainteresowania w takim samym stopniu jak mężczyźni. A nawet więcej, bo mogą korzystać z programów IMO wspierających misję zrównoważonego rozwoju ONZ w zakresie płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet.

Branża morska oferuje kobietom pracę nie tylko we flocie handlowej, ale również w przemyśle stoczniowym, logistyce i branży offshore. Mimo, iż obszar ten jest postrzegany jako typowo męski, kobiety z powodzeniem potrafią sprostać stawianym im wyzwaniom.


Kinga Żochowska
studentka II roku na kierunku Nawigacja

Morze długo mnie fascynowało, a uczelnię wybrałam bez trudu – Uniwersytet Morski w Gdyni. Obecnie jestem studentką II roku kierunku Nawigacja, specjalność Transport Morski. Jej celem jest kształcenie przyszłych oficerów Marynarki Handlowej. Uniwersytet Morski w pełni przygotowuje do zawodu. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria, w tym symulatory mostka nawigacyjnego statku. Dodatkową motywacją są świetni wykładowcy, przekazujący wiedzę z sercem i pasją. Dla wielu zaskoczeniem na naszej Uczelni są dziewczyny. Jednak radzą sobie bardzo dobrze i jest ich coraz więcej. Uczelnia daje też możliwości rozwoju. Osobiście pełnię służbę w Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i aktywnie działam w Kole Naukowym Nawigator.


Katarzyna Chmielewska

Punkt informacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni

Katarzyna Chmielewska
tel. 58 5586 332
k.chmielewska@au.umg.edu.pl

  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania