• Patronują

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

16 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Z tej okazji - w ramach programu Empowering Women in Agrifood (EWA) - przygotowaliśmy wyjątkowy Masterclass poświęcony zwiększaniu świadomości ekologicznej, budowaniu zrównoważonych firm oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

W programie spotkania odbywającego się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie znalazły się:

  • debata „Ślad węglowy vs. Startupy”, w której wzięli udział Piotr Grabowski (co-founder, Foodtech.ac), Agnieszka Maciejowska (Co-founderka & CEO, Plan Be Eco), Elżbieta Wyraz (Koordynatorka EWA Poland, Fundacja Edukacyjna Perspektywy), Justyna Wysocka-Golec (Menedżerka ds. Zrównoważonego rozwoju w Bureau Veritas Polska; co-founderka & CEO LGM S.A.);
  • warsztat „Jak wdrożyć zrównoważone rozwiązania do swojej firmy i zmniejszyć ślad węglowy?”, który prowadziła Martyna Zastawna (Founderka & CEO, WoshWosh; co-founderka SzeptSzum).

Przed nami jeszcze 2 miesiące intensywnej pracy. Finał programu oraz konkurs pitchingowy, podczas którego 10. uczestniczek programu EWA zaprezentuje swoje rozwiązania z branży rolno-spożywczej, odbędzie się 17 listopada 2021. Więcej informacji wkrótce na stronie: http://shesnnovation.pl/ewa/

Empowering Women in Agrofood to 5-miesięczny program akceleracyjny realizowany przez EIT FOOD i Fundację Edukacyjną Perspektywy. W ramach programu EWA uczestniczki otrzymują wsparcie wyjątkowych Mentorek i Mentorów - specjalistów w branży rolno-spożywczej, a także cykl szkoleń o sztuce prowadzenia biznesu oraz skrojone pod ich potrzeby porady wybitnych ekspertów z branży. 

10 wyjątkowych kobiet z branży rolno-spożywczej

16 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Z tej okazji - w ramach programu Empowering Women in Agrifood (EWA) - przygotowaliśmy wyjątkowy Masterclass poświęcony zwiększaniu świadomości ekologicznej, budowaniu zrównoważonych firm oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Więcej…

10 exceptional women from the agricultural and food industry

16 September is designated as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. On this occasion, as part of the Empowering Women in Agrifood (EWA) program, we have prepared a special Masterclass devoted to increasing the ecological awareness, building sustainable companies and mutual exchange of experiences.

The agenda for this meeting, which will take place in Centralny Dom Technologii in Warsaw, included:
- “Carbon Footprint vs. Startups” – a debate, with Piotr Grabowski (co-founder, Foodtech.ac), Agnieszka Maciejowska (Co-founder & CEO, Plan Be Eco), Elżbieta Wyraz (EWA Poland Coordinator, Perspektywy Education FOundation), Justyna Wysocka-Golec (Sustainable Development Manager in Bureau Veritas Polska; Co-Founder & CEO LGM S.A.);
- “How to implement sustainable solutions in your company and limit your carbon footprint?” – a workshop conducted by Martyna Zastawna (Founder & CEO, WoshWosh; Co-Founder SzeptSzum).

There are still 2 months of intense work ahead of us. The program finale and the pitching competition, in which the 10 EWA participants will present their agriculture and food industry solutions, will take place on 17 November 2021. More information will soon be available at: http://shesnnovation.pl/ewa/

Empowering Women in Agrofood is a 5-month acceleration program realised by EIT FOOD and the Perspektywy Education Foundation. The EWA participants receive support from exceptional Mentors – agriculture and food industry specialists – as well as training in business and advice from notable industry experts tailor-made for their needs. 

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn – już 22 kwietnia 2021 - online!

Wybór właściwego kierunku studiów jest decyzją, która może wpłynąć na całe życie. Możemy jednak pomóc w podjęciu tej decyzji, podczas spotkania, które organizujemy specjalnie z myślą o tegorocznych maturzystkach i maturzystach a także ich nauczycielach i edukatorach! 22 kwietnia  2021 na dedykowanej ku temu platformie online odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem Kierunki Przyszłości 2021. Dołączyła do nas rekordowa liczba uczelni, bo jest ich aż 20!

Więcej…
  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania