• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 2008 roku w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki!” publikuje roczny raport dotyczący liczby kobiet na politechnikach. 15 marca w Przestrzeni from Facebook odbyła się konferencja prasowa z okazji premiery tegorocznej edycji „Kobiety na Politechnikach”. Zgromadziło się tam grono szanownych gości: prof. Janusz Walo – prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzej Kraśniewski z wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej, dr hab. Dorota Mozyrska – prodziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Jarek Kuśmierek – Senior Engineering Manager z Google.

Tegoroczny raport pokazuje ustabilizowanie się odsetka studentek na kierunkach technicznych.
Dr Bianka Siwińska podkreśliła jednak, że możemy zauważyć wzrost liczby informatyczek, dlatego to właśnie na kierunkach związanych z IT bazować będzie tegoroczna edycja programu „Dziewczyny na Politechniki!”, aby jeszcze mocniej zachęcić je do wyboru tej przyszłościowej ścieżki rozwoju.

Poza przybliżeniem wyników raportu zastanawiano się w jaki sposób można wpłynąć na wzrost liczby kobiet na kierunkach związanych z IT. Prof. Janusz Walo zwrócił uwagę na fakt, że obecna liczba kobiet na stanowiskach profesorskich jest pokłosiem stereotypów, które były żywe w czasach kształcenia obecnej kadry. Władze Politechniki Warszawskiej aktywnie dążą do zmiany tej sytuacji, ponieważ dostrzegają, jak w tworzeniu nowych technologii istotny jest udział inżynierek.

Prof. Dorota Mozyrska podkreśliła, że uczelnie powinny otworzyć się na niższe poziomy edukacji
i skupić się na kształceniu kadry nauczycielskiej ze szkół podstawowych. Ważne jest, żeby dzieci od początku nauki mogły zapoznawać się z nowymi technologiami. W tym kierunku poczyniono pierwsze kroki i według jej prognoz już za 9 lat na politechniki i uniwersytety trafi nowe pokolenie studentek
i studentów - dużo lepiej przygotowanych merytorycznie.

Prof. Andrzej Kraśniewski, zapytany o to, jak dziewczęta radzą sobie na politechnice, stwierdził, że zgodnie z danymi statystycznymi to studentki odnoszą najwięcej sukcesów naukowych. Przyszłe inżynierki cechuje duża otwartość umysłu i kreatywność, co pozwala im rozwijać się w wielu dziedzinach.

Również w pracy zawodowej kobiety radzą sobie doskonale, na co zwrócił uwagę Jarek Kuśmierek.
W Google stale wzrasta procentowy udział zatrudnionych informatyczek, co pozytywnie wpływa na efektywność działań całego zespołu. Jedyną rzeczą ograniczającą kobiety są stereotypy, z którymi Fundacja Edukacyjna Perspektywy walczy od początku swojej działalności. O przykładach tych działań opowiedziały studentki politechnik, które brały udział w projektach fundacji – Nowe Technologie dla Dziewczyn oraz IT for SHE.

Nowe Technologie dla Dziewczyn to program stypendialny skierowany do najzdolniejszych studentek i maturzystek, które zdecydują się na studia związane z nowymi technologiami. Poza wsparciem finansowym, dziewczyny mają zapewnione wsparcie merytoryczne przedstawiciela firmy Intel, z którym mogą pracować nad projektami oraz doskonalić umiejętności miękkie. Dodatkowo mogą wziąć udział w stażu wakacyjnym w Intelu. Dzięki udziałowi w IT for She mają okazję zdobywać praktyczną wiedzę związaną z rynkiem pracy, rozwijać umiejętności miękkie, nabierać pewności siebie oraz – co najważniejsze – poznawać niesamowite kobiety i mężczyzn, którzy patrzą na świat podobnie do nich i z którymi mogą się wzajemnie inspirować. Istotnym elementem IT for SHE jest wolontariat, w czasie którego dziewczyny udają się do małych miejscowości w całej Polsce, gdzie uczą dzieci programowania i wiedzy technicznej. Dzięki temu misja fundacji dociera również do najmłodszych, którzy poza zaspokojeniem swojej ciekawości mogą zobaczyć, że kobiety również tworzą nowe technologie. Dodatkowo uczestniczki programu mogą wziąć udział w Women in Tech Camp, gdzie pod okiem specjalistów z partnerskich firm mogą doskonalić swoje umiejętności oraz zaplanować ścieżkę rozwoju osobistego w branży IT.

Patrząc na powyższe przykłady działań prowadzonych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, dane statystyczne przedstawione w raporcie oraz oceny ekspertów i ekspertek możemy założyć, że liczba kobiet wybierających studia na politechnikach, a w szczególności kierunki informatyczne, będzie sukcesywnie wzrastać w nadchodzących latach.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu na stronie: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/raport

Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn 2019

11 kwietnia politechniki i wydziały ścisłe uniwersytetów stały się centrum inspirowania młodych kobiet w Polsce! Według raportu „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” (Siemens, Perspektywy 2015) aż 25% maturzystek było aktywnie zniechęcanych do wyboru kierunków inżynierskich.

Więcej…

Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn

W czwartek 11 kwietnia już po raz dwunasty odbędzie się Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn na naszych partnerskich uczelniach technicznych. 16 uczelni przygotowało na ten dzień specjalny program. Wykładowczynie, doktorki, naukowczynie, a także studentki i absolwentki spotkają się z uczennicami szkół ponadgimnazjalnych, aby opowiedzieć im o swojej ścieżce kariery i zawodowych fascynacjach. Celem jest pokazanie, że jest to cudowna przestrzeń do rozwoju i budowania swojej przyszłości.

Więcej…

Konferencja prasowa z okazji publikacji raportu „Kobiety na Politechnikach 2019”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 2008 roku w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki!” publikuje roczny raport dotyczący liczby kobiet na politechnikach. 15 marca w Przestrzeni from Facebook odbyła się konferencja prasowa z okazji premiery tegorocznej edycji „Kobiety na Politechnikach”. Zgromadziło się tam grono szanownych gości: prof. Janusz Walo – prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzej Kraśniewski z wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej, dr hab. Dorota Mozyrska – prodziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Jarek Kuśmierek – Senior Engineering Manager z Google.

Więcej…
 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania