• Patronują

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 2008 roku w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki!” publikuje roczny raport dotyczący liczby kobiet na politechnikach. 15 marca w Przestrzeni from Facebook odbyła się konferencja prasowa z okazji premiery tegorocznej edycji „Kobiety na Politechnikach”. Zgromadziło się tam grono szanownych gości: prof. Janusz Walo – prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzej Kraśniewski z wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej, dr hab. Dorota Mozyrska – prodziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Jarek Kuśmierek – Senior Engineering Manager z Google.

Tegoroczny raport pokazuje ustabilizowanie się odsetka studentek na kierunkach technicznych.
Dr Bianka Siwińska podkreśliła jednak, że możemy zauważyć wzrost liczby informatyczek, dlatego to właśnie na kierunkach związanych z IT bazować będzie tegoroczna edycja programu „Dziewczyny na Politechniki!”, aby jeszcze mocniej zachęcić je do wyboru tej przyszłościowej ścieżki rozwoju.

Poza przybliżeniem wyników raportu zastanawiano się w jaki sposób można wpłynąć na wzrost liczby kobiet na kierunkach związanych z IT. Prof. Janusz Walo zwrócił uwagę na fakt, że obecna liczba kobiet na stanowiskach profesorskich jest pokłosiem stereotypów, które były żywe w czasach kształcenia obecnej kadry. Władze Politechniki Warszawskiej aktywnie dążą do zmiany tej sytuacji, ponieważ dostrzegają, jak w tworzeniu nowych technologii istotny jest udział inżynierek.

Prof. Dorota Mozyrska podkreśliła, że uczelnie powinny otworzyć się na niższe poziomy edukacji
i skupić się na kształceniu kadry nauczycielskiej ze szkół podstawowych. Ważne jest, żeby dzieci od początku nauki mogły zapoznawać się z nowymi technologiami. W tym kierunku poczyniono pierwsze kroki i według jej prognoz już za 9 lat na politechniki i uniwersytety trafi nowe pokolenie studentek
i studentów - dużo lepiej przygotowanych merytorycznie.

Prof. Andrzej Kraśniewski, zapytany o to, jak dziewczęta radzą sobie na politechnice, stwierdził, że zgodnie z danymi statystycznymi to studentki odnoszą najwięcej sukcesów naukowych. Przyszłe inżynierki cechuje duża otwartość umysłu i kreatywność, co pozwala im rozwijać się w wielu dziedzinach.

Również w pracy zawodowej kobiety radzą sobie doskonale, na co zwrócił uwagę Jarek Kuśmierek.
W Google stale wzrasta procentowy udział zatrudnionych informatyczek, co pozytywnie wpływa na efektywność działań całego zespołu. Jedyną rzeczą ograniczającą kobiety są stereotypy, z którymi Fundacja Edukacyjna Perspektywy walczy od początku swojej działalności. O przykładach tych działań opowiedziały studentki politechnik, które brały udział w projektach fundacji – Nowe Technologie dla Dziewczyn oraz IT for SHE.

Nowe Technologie dla Dziewczyn to program stypendialny skierowany do najzdolniejszych studentek i maturzystek, które zdecydują się na studia związane z nowymi technologiami. Poza wsparciem finansowym, dziewczyny mają zapewnione wsparcie merytoryczne przedstawiciela firmy Intel, z którym mogą pracować nad projektami oraz doskonalić umiejętności miękkie. Dodatkowo mogą wziąć udział w stażu wakacyjnym w Intelu. Dzięki udziałowi w IT for She mają okazję zdobywać praktyczną wiedzę związaną z rynkiem pracy, rozwijać umiejętności miękkie, nabierać pewności siebie oraz – co najważniejsze – poznawać niesamowite kobiety i mężczyzn, którzy patrzą na świat podobnie do nich i z którymi mogą się wzajemnie inspirować. Istotnym elementem IT for SHE jest wolontariat, w czasie którego dziewczyny udają się do małych miejscowości w całej Polsce, gdzie uczą dzieci programowania i wiedzy technicznej. Dzięki temu misja fundacji dociera również do najmłodszych, którzy poza zaspokojeniem swojej ciekawości mogą zobaczyć, że kobiety również tworzą nowe technologie. Dodatkowo uczestniczki programu mogą wziąć udział w Women in Tech Camp, gdzie pod okiem specjalistów z partnerskich firm mogą doskonalić swoje umiejętności oraz zaplanować ścieżkę rozwoju osobistego w branży IT.

Patrząc na powyższe przykłady działań prowadzonych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, dane statystyczne przedstawione w raporcie oraz oceny ekspertów i ekspertek możemy założyć, że liczba kobiet wybierających studia na politechnikach, a w szczególności kierunki informatyczne, będzie sukcesywnie wzrastać w nadchodzących latach.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu na stronie: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/raport

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn – już 22 kwietnia 2021 - online!

Wybór właściwego kierunku studiów jest decyzją, która może wpłynąć na całe życie. Możemy jednak pomóc w podjęciu tej decyzji, podczas spotkania, które organizujemy specjalnie z myślą o tegorocznych maturzystkach i maturzystach a także ich nauczycielach i edukatorach! 22 kwietnia  2021 na dedykowanej ku temu platformie online odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem Kierunki Przyszłości 2021. Dołączyła do nas rekordowa liczba uczelni, bo jest ich aż 20!

Więcej…

Kobiety na technologicznym oceanie

- Ponad sześć tysięcy kobiet zajmujących się technologiami i naukami ścisłymi z 52 krajów całego świata spotyka się dziś w Warszawie i wspólnie tworzy ekskluzywną grupę, która może rozwiązać wiele problemów, z jakimi boryka się nasz świat – mówiła dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i inicjatorka Perspektywy Women in Tech Summit 2019, otwierając tę największą konferencję w Europie w obszarze nowych technologii.

Więcej…

Raport: 15 proc. studiujących na kierunkach informatycznych to kobiety

Na publicznych uczelniach technicznych kobiety stanowią 36 proc. studentów, jednak nawet na tych uczelniach częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych np. na kosmetologii. Wśród studentów kierunków informatycznych stanowią 15 proc. - wynika z raportu "Kobiety na politechnikach".

Więcej…
  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania