• Patronują

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Wczoraj w Pałacu na Wodzie wystartowała pierwsza edycja nowatorskiego programu mentoringu LeadersIN. Przeznaczony jest on dla kobiet zajmujących stanowiska menedżerskie. Jego innowacyjność polega na tym, że w rolę mentorów wcielą się przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej, w tym członkowie zarządów dziesięciu dużych firm. To właśnie pod ich skrzydła trafią uczestniczki projektu.

Program jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia liczby kobiet liderek oraz ich awansu zawodowego. Jest to wyzwanie, przed którym stoi aktualnie biznes. Mentoring jest jednym z najlepszych narzędzi wsparcia kobiet w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej oraz w zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych.

Pomysł stworzenia programu cross-mentoringowego zrodził się podczas jednego ze spotkań liderek firmowych inicjatyw skierowanych do kobiet: Banku BPH, Citi, Dell, Deloitte, EDF oraz Siemens. Projekt miał połączyć dotychczasowe doświadczenia firm w realizowaniu programów wspierających rozwój zawodowy kobiet, stworzyć platformę dla wspólnej inicjatywy, angażującej zarówno kobiety jak i mężczyzn na najwyższych stanowiskach, na rzecz dywersyfikacji zespołów oraz wsparcia awansu kobiet.

W pierwszej edycji programu mentoringowego LeadersIN weźmie udział 10 dużych firm: Bank BPH, Citi, Dell, Deloitte, Google, JLL, MetLife, Microsoft, Rothschild oraz T-Mobile. Program realizowany będzie we współpracy z polskim oddziałem międzynarodowej fundacji Vital Voices. Każda z tych firm realizowała już przedtem ideę mentoringu we własnym zakresie. Teraz łączą siły z nadzieją, że program przyczyni się do zwiększenia grona kobiet liderek w Polsce oraz, że menedżerki które wezmą udział w projekcie będą dalej inspirować inne kobiety do wzajemnego wspierania się.

Każda z dziesięciu firm, biorących udział w pierwszej edycji projektu LeadersIN, wybierze spośród swoich pracowników kilka kobiet, które wejdą na ścieżkę mentoringu, a także deleguje menedżerów najwyższego szczebla, w tym przede wszystkim członków zarządu, zarówno mężczyzn jak i kobiety, którzy wcielą się w rolę mentorów.

Unikatowa formuła programu polega na tym, że kobiety-menedżerki trafią pod skrzydła mentorów z firm innych, niż te, w których na co dzień pracują. Chodzi bowiem o jak najszerszą wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między uczestniczkami programu.

Warunkiem uczestnictwa jest co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe i zajmowanie stanowiska na poziomie przynajmniej starszego menedżera. Czas trwania inicjatywy to osiem miesięcy. Będzie to czas, w którym mentorzy będą spotykać się ze swoimi podopiecznymi, przekazywać im swoją wiedzę i doświadczenie oraz wzmacniać ich kompetencje przywódcze.

Drugą inicjatywą, która uświetniła galę, był występ absolwentek Programu International Alumnae Component. Program ten, jest organizowany przez magazyn Fortune i U.S. State Department Global Women's Mentoring Partnership a koordynowany od 10 lat przez Vital Voices. Przyczynia się on do promowania idei women empowerment & leadership na całym świecie. Bazuje na wiedzy i doświadczeniu najwybitniejszych liderów amerykańskich wzmacniając pozycję kobiet i rozwijając ich umiejętności poprzez mentoring.

Fot. Beata Lechowicz

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn – już 22 kwietnia 2021 - online!

Wybór właściwego kierunku studiów jest decyzją, która może wpłynąć na całe życie. Możemy jednak pomóc w podjęciu tej decyzji, podczas spotkania, które organizujemy specjalnie z myślą o tegorocznych maturzystkach i maturzystach a także ich nauczycielach i edukatorach! 22 kwietnia  2021 na dedykowanej ku temu platformie online odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem Kierunki Przyszłości 2021. Dołączyła do nas rekordowa liczba uczelni, bo jest ich aż 20!

Więcej…

Kobiety na technologicznym oceanie

- Ponad sześć tysięcy kobiet zajmujących się technologiami i naukami ścisłymi z 52 krajów całego świata spotyka się dziś w Warszawie i wspólnie tworzy ekskluzywną grupę, która może rozwiązać wiele problemów, z jakimi boryka się nasz świat – mówiła dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i inicjatorka Perspektywy Women in Tech Summit 2019, otwierając tę największą konferencję w Europie w obszarze nowych technologii.

Więcej…

Raport: 15 proc. studiujących na kierunkach informatycznych to kobiety

Na publicznych uczelniach technicznych kobiety stanowią 36 proc. studentów, jednak nawet na tych uczelniach częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych np. na kosmetologii. Wśród studentów kierunków informatycznych stanowią 15 proc. - wynika z raportu "Kobiety na politechnikach".

Więcej…
  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania