• Patronują

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

– Jak układają się proporcje płci w PJWSTK, na których kierunkach kobiet jest więcej?
– Największym zainteresowaniem kandydatek cieszą się kierunki artystyczne – grafika i architektura wnętrz na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Od kilku lat obserwujemy jednak rosnącą liczbę studentek informatyki. Obecnie liczba kobiet studiujących na tym kierunku jest prawie dwukrotnie większa niż w roku akademickim 2009/2010. Myślę, że to również zasługa akcji zachęcających dziewczyny do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.

– Jakie są dziewczyny studiujące w PJWSTK?
– To laureatki krajowych i międzynarodowych konkursów studenckich, festiwali oraz znanych w Polsce i za granicą wydarzeń branżowych. Jedna z naszych studentek zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii „Animacja” na Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film. To także inicjatorki i organizatorki m.in. Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Ruchomej Typografii „Motyf”, którego już pierwsza edycja zyskała uznanie światowych autorytetów. Ich aktywność i sukcesy zostały także zauważone przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która przyznała niedawno kilku naszym studentkom stypendia za wybitne osiągnięcia.

– Niektóre kierunki na politechnikach – na przykład chemia – są bardzo sfeminizowane. Czy nie jest to wynikiem przeświadczenia, że kobiety są skrupulatne i pracowite, ale mało twórcze?
– Po pierwsze – kobiety są bardzo twórcze. Choć prawdą jest, że często bywają też bardziej pracowite. Stereotypy to tak naprawdę główna bariera w wyborze kierunku studiów. I stanowią niestety olbrzymią przeszkodę dla rozwoju – zarówno indywidualnego młodych ludzi, jak i gałęzi nauki, które wiele skorzystałyby na tym, by rozwijały je osoby z predyspozycjami, nieograniczone stereotypami kulturowymi.

– Na informatyce kobiet jest nadal zdecydowanie za mało. Boją się czy nie mają predyspozycji?
– To prawda, dziewczyny za rzadko wybierają te studia. Choć gdy już je wybiorą, zwykle są bardzo dobrymi studentkami i często lepiej niż koledzy odnajdują się na rynku pracy. Są znakomite! Niestety, na wcześniejszych etapach edukacji często pojawia się to stereotypowe myślenie o predyspozycjach i zainteresowaniach. A szkoda, bo to i fascynujące studia, i właściwie gwarantowany sukces zawodowy.

– Akcja „Dziewczyny na politechniki!” jest skierowana  przede wszystkim do uczennic szkół ponadgimnazjalnych, ale przecież zdolności i chęć uczenia się przedmiotów ścisłych bardzo często zostaje dziewczynkom „amputowana” już na wczesnym etapie nauki.
– W szkole podstawowej decydująca jest rola nauczycieli  – to oni zarażają pasją do danej dziedziny, lub przeciwnie – zniechęcają czy nie zachęcają. Skuteczne byłyby zarówno programy dla nauczycieli, jak i dla dziewczynek pokazujące, że informatyka to nie nauka „wyłącznie dla chłopców” i że jest wiele wybitnych kobiet w tej dziedzinie. Począwszy od pierwszej programistki – Ady Lovelace, która stworzyła pierwszy na świecie algorytm.

– Czy obserwując losy absolwentów PJWSTK dostrzega Pani różnice w ich traktowaniu przez potencjalnych pracodawców?
– Specjalistów i specjalistek branży IT czy ICT jest w Polsce ciągle za mało. Dlatego pozycja rynkowa absolwentek i absolwentów tych kierunków jest lepsza niż ich kolegów i koleżanek po studiach humanistyczno-społecznych. Inżynier czy magister inżynier mają większy wybór ofert pracy i większe możliwości negocjacyjne, jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia. Już na drugim lub trzecim roku studenci podejmują aktywność zawodową, a większość osób kończących studia inżynierskie na kierunku informatyka ma stałą pracę w zawodzie. Liczą się wyniki w nauce, a nie płeć.

– Pokolenie babć współczesnych studentek bez szemrania łączyło obowiązki żony, matki, gospodyni domowej i pracownika – często wynagradzanego gorzej niż mężczyźni. Ilu pokoleń potrzebujemy, żeby wprowadzić realne równouprawnienie – takie, w którym mężczyzna opiekujący się dziećmi nie będzie śmiesznym facetem z reklamy?
– Z przyjemnością patrzę jak coraz więcej ojców też chce zajmować się dziećmi, i w jak wielu związkach relacje są coraz bardziej partnerskie. Oczywiście, ta przemiana jeszcze potrwa, ale dzięki coraz zwiększeniu wyrywaniu się zarówno Polek ze stereotypu „umęczonej matki-Polki” jak i Polaków z „pochłoniętego pracą ojca” już widzę wiele szczęśliwych rodzin partnerskich.

Coraz więcej kobiet też odważnie domaga się równej płacy za równą płacę. Od czasów naszych babć zaszły wielkie zmiany.

– Głęboki niż demograficzny dotyka w coraz większym stopniu uczelnie, ale ten problem powinien martwić nas wszystkich, bo przełoży się negatywnie na wszystkie dziedziny naszego życia.
– Niżowi nie zapobiegną jednorazowe gesty takie jak „becikowe”. Moim zdaniem wyłącznie zapewnienie w miarę stabilnej pracy  – czyli umowy o pracę dla młodych ludzi oraz kompleksowo zorganizowana i dostępna, gwarantowana przez państwo opieka nad dzieckiem, która pozwoliłaby obojgu rodzicom być aktywnym zawodowo, mogą poprawić sytuację. Tylko systemowe rozwiązania jest w stanie zapobiec problemowi niżu demograficznego, który będzie bardzo niekorzystny dla naszej nauki i gospodarki w przyszłości.

– Dzisiejsi maturzyści stają przed prawdziwym dylematem: studiować czy nie studiować? Sytuacja na rynku pracy zachwiała ich wiarą w wartość wyższego wykształcenia.
– Rynek pracy zweryfikował już w pewnym stopniu wartość dyplomu poszczególnych uczelni. Sprawdzajmy, czy już w trakcie studiów uczelnia zapewnia kontakt z pracodawcą, czyli jaki ma system staży i praktyk zawodowych, w jakich projektach uczestniczą jej studenci, czy zapewnia odpowiednie zaplecze dydaktyczne – dobrze wyposażone laboratoria, pracownie, itp. To przekłada się zawsze na późniejszą sytuację absolwenta na rynku pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wdowińska-Sawicka

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn – już 22 kwietnia 2021 - online!

Wybór właściwego kierunku studiów jest decyzją, która może wpłynąć na całe życie. Możemy jednak pomóc w podjęciu tej decyzji, podczas spotkania, które organizujemy specjalnie z myślą o tegorocznych maturzystkach i maturzystach a także ich nauczycielach i edukatorach! 22 kwietnia  2021 na dedykowanej ku temu platformie online odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem Kierunki Przyszłości 2021. Dołączyła do nas rekordowa liczba uczelni, bo jest ich aż 20!

Więcej…

Kobiety na technologicznym oceanie

- Ponad sześć tysięcy kobiet zajmujących się technologiami i naukami ścisłymi z 52 krajów całego świata spotyka się dziś w Warszawie i wspólnie tworzy ekskluzywną grupę, która może rozwiązać wiele problemów, z jakimi boryka się nasz świat – mówiła dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i inicjatorka Perspektywy Women in Tech Summit 2019, otwierając tę największą konferencję w Europie w obszarze nowych technologii.

Więcej…

Raport: 15 proc. studiujących na kierunkach informatycznych to kobiety

Na publicznych uczelniach technicznych kobiety stanowią 36 proc. studentów, jednak nawet na tych uczelniach częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych np. na kosmetologii. Wśród studentów kierunków informatycznych stanowią 15 proc. - wynika z raportu "Kobiety na politechnikach".

Więcej…
  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania