• Patronują

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

W konferencji, którą prowadziła kierowniczka akcji Bianka Siwińska, wzięli udział: Małgorzata Marcińska, wiceminister pracy i polityki specjalnej, prof. Maria Nowicka-Skowron – rektorka Politechniki Częstochowskiej, reprezentujący KRPUT prof. Antoni Bukaluk – rektor UTP oraz Barbara Nowacka – kanclerz PJWSTK. Przyjechały również studentki z ATH, Politechnik: Łódzkiej, Rzeszowskiej Wrocławskiej, Warszawskiej,, PJWSTK i WSEIZ, a także studentki i doktorantki wydziałów ścisłych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Czynne na rynku pracy informatyczki reprezentowała Katarzyna Sacharczuk z firmy GTECH Polska

Minister Małgorzata Marcińska, gratulując organizatorom sukcesu akcji, dodała, że wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy jest jednym z priorytetów polityki społecznej.

- Dziś nie ma już „męskich” zawodów – stwierdził prof. Bukaluk. – Na kierunkach studiów jeszcze niedawno zdominowanych przez mężczyzn, pojawia się coraz więcej studentek, które świetnie sobie na tych studiach radzą. Prof. Nowicka-Skowron podkreśliła, że najlepszym dowodem na to, że kobiety świetnie radzą sobie na politechnikach, jest fakt, że na PCz. prawie wszystkie nagrody MNiSW dla wyróżniających się studentów w ciągu ostatnich 5 lat zdobywały dziewczyny.

Barbara Nowacka, z wykształcenia magister inżynier informatyk, opowiedziała, że kiedy zaczynała studia, w liczącej 16 studentów grupie były 2 dziewczyny. - Wykładowcom zdarzało się mówić: „panowie, włączamy komputery”, a wtedy ja swojego nie włączałam… Mimo wyraźnego postępu, kobiety są wciąż dyskryminowane na rynku pracy – stwierdziła. – W UE ich wynagrodzenia są generalnie o 16 proc. niższe od zarobków mężczyzn na tych samych stanowiskach. Te różnice nie są jednak znaczące w przypadku wysoko płatnych stanowisk, dlatego należy zachęcać kobiety do podejmowania studiów, które im taką pracę zagwarantują.

Dr Bianka Siwińska przedstawiła raport „Kobiety na politechnikach 2014" Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, który pokazuje, że dzięki konsekwentnym, skoordynowanym działaniom promocyjnym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych ustabilizowała się stała tendencja wzrostu udziału kobiet na uczelniach technicznych w ogólnej liczbie studentów. Udział kobiet na uczelniach technicznych rośnie od roku 2007/08, kiedy to wynosił 30,7% ogólnej liczby studentów. W tej chwili dziewczyny stanowią już prawie 37% studentów uczelni technicznych. Trend ten umacnia się i pogłębia.

Od początku prowadzenia akcji „Dziewczyny na politechniki!” - od roku 2008 - liczba dziewczyn na publicznych uczelniach technicznych wzrosła o 23 971, a liczba mężczyzn spadła o 8756. Spadek ten spowodowany był m.in. likwidacją obowiązkowej służby wojskowej.

Uczestnikom konferencji bardzo przypadł do gustu film promujący akcję

Już za dwa tygodnie, 3 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty Tylko dla Dziewczyn. Zapraszamy do zapoznania się z jego programem i rejestracji

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn – już 22 kwietnia 2021 - online!

Wybór właściwego kierunku studiów jest decyzją, która może wpłynąć na całe życie. Możemy jednak pomóc w podjęciu tej decyzji, podczas spotkania, które organizujemy specjalnie z myślą o tegorocznych maturzystkach i maturzystach a także ich nauczycielach i edukatorach! 22 kwietnia  2021 na dedykowanej ku temu platformie online odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem Kierunki Przyszłości 2021. Dołączyła do nas rekordowa liczba uczelni, bo jest ich aż 20!

Więcej…

Kobiety na technologicznym oceanie

- Ponad sześć tysięcy kobiet zajmujących się technologiami i naukami ścisłymi z 52 krajów całego świata spotyka się dziś w Warszawie i wspólnie tworzy ekskluzywną grupę, która może rozwiązać wiele problemów, z jakimi boryka się nasz świat – mówiła dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i inicjatorka Perspektywy Women in Tech Summit 2019, otwierając tę największą konferencję w Europie w obszarze nowych technologii.

Więcej…

Raport: 15 proc. studiujących na kierunkach informatycznych to kobiety

Na publicznych uczelniach technicznych kobiety stanowią 36 proc. studentów, jednak nawet na tych uczelniach częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych np. na kosmetologii. Wśród studentów kierunków informatycznych stanowią 15 proc. - wynika z raportu "Kobiety na politechnikach".

Więcej…
  • Partnerzy

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania