• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Punkt informacyjny
WyższaSzkoła Ekologii i Zarządzania

Barbara Balawejder
Tel. 22 825 80 34/35 w. 144
marketing@wseiz.pl

Doc. dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Drogie Panie!
Warto podjąć studia na kierunkach inżynierskich, ponieważ wykształcenie techniczne oznacza udany start w życie zawodowe i bardzo konkurencyjną pozycję na rynku pracy. Dynamiczny rozwój technologii kreuje potrzebę zatrudniania ekspertów z dyplomami inżyniera - ekspertów takich jak Wy: młodych, dynamicznych i ambitnych kobiet, które będą miały realny wpływ na świat badań i nauki XXI wieku.


Aleksandra Mroczek
studentka II roku studiów II stopnia kierunku architektura, Wydział Architektury, przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiZ i Koła Naukowego Kretywa

Wybrałam architekturę, ponieważ szukałam kierunku, który połączy moje zamiłowania z szansą na kreatywną pracę. Moją pasją już od liceum jest grafika komputerowa. Studia, które podjęłam, nie tylko rozwinęły moje dotychczasowe zdolności, ale także poszerzyły je o niezbędną dla architekta umiejętność pracy z profesjonalnymi programami graficznymi służącymi do projektowania.


Barbara Balawejder

Punkt informacyjny
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Barbara Balawejder
tel. 22 825 80 34/35 w. 144
marketing@wseiz.pl

 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania