• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Program

Dzień otwarty

11 kwietnia 2019r.


POBIERZ PROGRAM

dr hab. Anna Bartkiewicz, Prodziekan ds. Studentów, WFAiIS UMK w Toruniu

Zapraszam wszystkich chętnych, młodych ludzi do studiowania astronomii, fizyki, automatyki i robotyki, fizyki technicznej i informatyki stosowanej w Toruniu. Nasz Wydział jest przyjaznym miejscem dla wszystkich, studentów, nauczycieli, naukowców, dla dziewcząt i chłopaków. Każdy ma możliwość uczenia się tego, co lubi, czym się interesuje. Dobry kontakt z prowadzącymi to podstawa! Wielu studentów już na studiach pierwszego stopnia ma kontakt z badaniami naukowymi i wnosi swój wkład w ich rozwój. Jestem adiunktem w Katedrze Radioastronomii i wiem, że praca z pasją to wielka radość i dobra recepta na życie.


Agnieszka Marjanowska
studentka III roku fizyki technicznej

Studia na WFAiIS na UMK wybrałam ze względu na ciekawe zaplecze naukowobadawcze. Na Wydziale prowadzi się wiele różnych badań z zakresu fizyki i techniki, które znajdują zastosowanie w innych dziedzinach nauki takich jak biologia, chemia, medycyna, archeologia oraz wielu innych. Grupy badawcze chętnie współpracują ze studentami, a to daje szansę zdobycia doświadczenia i poszerzenia własnych horyzontów. WFAiIS współpracuje z zagranicznymi jednostkami badawczymi, a studenci mają możliwość wyjazdu do tych ośrodków.

Inną ważną cechą, która skłoniła mnie do studiowania tutaj jest odbywanie się ćwiczeń i laboratoriów w grupach o niewielkiej liczbie osób. Umożliwia to lepszy kontakt z prowadzącymi, efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę oraz pracę w sympatycznej atmosferze.


Mirosław Bylicki

Punkt informacyjny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Mirosław Bylicki
tel. 56 611 32 75
mirekb@fizyka.umk.pl

 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania