• Patronują

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Program

30 MARCA 2017 r.

Uwaga!
Proszę o zgłaszanie grupy do 24 marca 2017 r.
tel. 41 34 24 540 lub e-mail ewa.karonska@tu.kielce.pl

Dzień Otwarty Dla Dziewczyn

10.00-11.00

spotkanie informacyjne - Główna Aula Wykładowa Politechniki Świętokrzyskiej
w programie:

 • prezentacja oferty edukacyjnej uczelni - Rektor – prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
 • pokaz filmów zrealizowanych przez zespół Telewizji Interaktywnej Uczelni
 • wykład pt. "WODA – NAJBARDZIEJ NIEZWYCZAJNA CIECZ WE WSZECHŚWIECIE"
  – Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą – dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk
  Woda stanowi jeden z głównych motywów ludzkiej cywilizacji i kultury. Ale czy woda naprawdę jest taka niezwykła? Może to ze względu na jej znaczenie dla życia na Ziemi przypisujemy jej jakieś specjalne cechy? A jednak – aż 66 właściwości wody uznano za absolutnie anomalne w porównaniu ze wszystkimi innymi znanymi substancjami! To właśnie dzięki tym cechom wody życie mogło powstać, rozwinąć się i utrzymać na skalistym skrawku Kosmosu, zamieszkiwanym przez ludzi, zwierzęta, rośliny i bakterie.
 • konkurs z nagrodami
11.00-13.00

Wydział Budownictwa i Architektury – budynek A

 • warsztaty rysunkowe - hol, I piętro budynek A; prowadzi Katedra Architektury i Urbanistyki
 • wystawa prac poplenerowych studentów kierunku architektura
 • zwiedzanie/prezentacja Laboratorium Katedry Inżynierii Komunikacyjnej
 • zwiedzanie/prezentacja Laboratorium Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa
 • zwiedzanie/prezentacja Laboratorium Katedry Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki – budynek D, hala laboratoryjna

 • prezentacja laboratoriów wydziału:
  techniki oświetleniowej, pomiarów wielkości elektrycznych, sterowania maszyn i napędów elektrycznych, techniki wysokich napięć, systemów sterowania i automatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki – budynek Energis

 • prezentacja Wydziału - sala 4.09, prowadzi – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr Magdalena Woźniak
 • prezentacje (w grupach lub podgrupach w zależności od zainteresowania)

  Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji - sala 2.15, bud. Energis
  • zastosowanie fotogrametrii w geomatyce - stacje fotogrametryczne - prowadzą mgr inż. Aleksandra Semaniak, mgr inż. Kamil Borek
  • wykorzystanie dronów i skanerów laserowych w pomiarach geodezyjnych – prowadzą mgr inż. Karol Krawczyk, mgr inż. Grzegorz Granek

  Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
  • spalanie biomasy – piwnica bud. A - prowadzi mgr inż. Joanna Pasternak
  • pompy ciepła, wentylatory, termowizja – poziom „-1” bud. Energis - prowadzą dr Ewa Zender, mgr inż. Mariola Starzomska

  Laboratorium Technologii Wody i Ścieków - sala 5.21 bud. A
  • oczyszczanie ścieków – prowadzi dr inż. Magdalena Dańczuk
  Badanie infrastruktury podziemnej - prowadzi dr inż. Justyna Lisowska
  Mobilne Laboratorium inspekcji telewizyjnej nie przełazowych sieci infrastruktury podziemnej (samochód Renault) - przed wejściem do budynku Energis

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn – budynek B i laboratoria w Dąbrowie

I grupa

 • Laboratorium Systemów Pneumatronicznych - sala103 HB, bud. B – prowadzi – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr Jakub Takosoglu
 • Pracownia Mechatroniki – sala 113 HB, bud. B –- prowadzi – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr Jakub Takosoglu
 • Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania 111HB, bud. B
 • Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych -sala 8H, bud. B
 • Pokaz łazika marsjańskiego – I piętro - hol bud. B

II grupa

Laboratorium w Dąbrowie - prowadzi dr inż. Rafał Jurecki

 • przejazd spod uczelni do Dąbrowy specjalnym autokarem-laboratorium wyposażonym w nowoczesną aparaturę do badań bezpieczeństwa w transporcie – grupa do 30 osób
 • testy umiejętności - za kierownicą dynamicznego symulatora jazdy samochodem

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego – budynek C

 • Laboratorium Prototypowania – pokaz pracy skanera i drukarek 3D
  budynek C, sala 2.12
 • Prototypowanie procesów produkcyjnych 3D – pracownia komputerowa
  budynek C, sala 4.30 – zajęcia prowadzi dr inż. Sławomir Luściński
 • GIS na co dzień – wykonanie projektu „Mapy tematyczne - projektowanie i realizacja w Quantum GIS” (np. mapy turystycznej województwa świętokrzyskiego)
  pracownia komputerowa, sala 4.25, bud. C – zajęcia prowadzi dr Małgorzata Sokała

Rejestracja

Renata Stoińska
doktorantka, inżynieria środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Jestem absolwentką dwóch kierunków przyrodniczych: biologii oraz technologii chemicznej. Moją pasją są wszelkie analizy chemiczne oraz doświadczenia związane z otaczającym środowiskiem. Studia doktoranckie w Politechnice Świętokrzyskiej to dla mnie ogromna szansa rozwoju naukowego. Podczas studiów uczestniczyłam w kilkunastu szkoleniach dotyczących obsługi najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej znajdującej się w laboratoriach Politechniki Świętokrzyskiej. To wszystko zaowocowało tym, że już na trzecim roku studiów byłam współautorką zgłoszenia patentowego, za który w 2015 roku otrzymałam prestiżową nagrodę MŁODY NOVATOR 2014 przyznaną przez Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W konkursie tym oceniano projekt pt. „Sposób odzysku fosforu z popiołów i pyłów otrzymanych ze spalenia osadów ściekowych” oraz moją kandydaturę.


 • Partnerzy

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania