• Patronują

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Program

21 marca 2018r.


POBIERZ PROGRAM


Szczegółowe informacje: https://pg.edu.pl/rekrutacja//pg-open

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska została bardzo wysoko oceniona przez MNiSW w ramach parametryzacji jednostek naukowych i ma warunki, do tego by stać się uniwersytetem badawczym. Zaufały nam dziesiątki tysięcy studentów nie tylko z Polski, ale i z ponad 60 krajów. Pamiętajmy, że nauka ma wymiar światowy, a nie lokalny, dlatego współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi z całego świata. Należymy do jednej międzynarodowej społeczności akademickiej. Zapraszamy do niej także Was.


Karolina Górnicka
doktorantka, 1 rok fizyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Jako absolwentka Politechniki Gdańskiej z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że wybór tej uczelni był bardzo dobrą decyzją. Politechnika Gdańska oferuje wiele różnorodnych kierunków, co daje szerokie możliwości wyboru ścieżki naukowej zgodnej z zainteresowaniami. Uczelnia współpracuje również z wieloma ośrodkami zagranicznymi, co pozwala na wyjazdy i pracę z innymi grupami badawczymi.

Studiowanie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej pozwoliło mi zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne w dalszej karierze naukowej. Wykładowcy, pracujący na politechnice stali się dla mnie inspiracją do kontynuowania nauki i prowadzenia własnych badań naukowych.

Studia na tej uczelni polecam tym, którzy nie boją się ciężkiej pracy i interesują się naukami ścisłymi.


 • Partnerzy

 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania