• Patronują

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania

Program

30 MARCA 2017 r.

Aula Wydziału Zarządzania, teren miasteczka akademickiego Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19b

Dzień Otwarty Dla Dziewczyn

Wydarzenie stanowi okazję do prezentacji potencjału Politechniki Częstochowskiej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, która w najbliższym czasie podejmować będzie decyzję o wyborze kierunków studiów. Podczas Dnia Otwartego odbywać się będą prezentacje oferty dydaktyczno-naukowej sześciu Wydziałów Politechniki Częstochowskiej, pokazy doświadczeń laboratoryjnych i sprzętu. Przedstawiona zostanie oferta edukacyjna poszczególnych Wydziałów. KU AZS PCz przygotuje „Bieg w Kasku”. Będzie można wygrać atrakcyjne nagrody ufundowane przez Władze Uczelni i sponsorów. Dzień Otwarty „Tylko dla Dziewczyn” połączony jest z uczelnianą akcją „Dzień Otwartych Drzwi na Politechnice Częstochowskiej” i wykładem w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego.

11.00-11.10

Powitanie, uroczyste otwarcie Dnia Otwartych Drzwi na Politechnice Częstochowskiej
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19b
Zapisy/TAK

11.10-11.40

Fizyka wokół nas – pokazy eksperymentów fizycznych
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19b
Zapisy/TAK

11.40-12.00

Prezentacja oferty edukacyjnej na stoiskach wydziałów Politechniki Częstochowskiej i stoisku akcji „Dziewczyny na politechniki”
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19b
Zapisy/TAK

12.00-14.00

Zwiedzanie laboratoriów przez uczniów w grupach
Wydziały Politechniki Częstochowskiej
Zapisy/TAK

13.30-14.00

Bieg w Kasku
Bieg: teren kampusu
Rejestracja: Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19b
Zapisy/TAK

14.00-14.30

Wręczenie nagród dla uczestniczek „Biegu w Kasku”
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19b
Zapisy/TAK

Rejestracja

Dodatkowe informacje

Dla uczestników Dnia Otwartych Drzwi i akcji „Dziewczyny na politechniki” przewidziano nagrody rzeczowe, puchary oraz gadżety ufundowane przez Władze Uczelni i sponsorów.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację Dnia Otwartego Dla Dziewczyn na Uczelni:
Izabela Walarowska
Tel.: 034/361 28 55
e-mail: iwalarowska@adm.pcz.czest.pl

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, rektor Politechniki Częstochowskiej

Akcja „Dziewczyny na politechniki” to cenna inicjatywa, która od lat odnosi spektakularne sukcesy. Jej każda edycja dowodzi dużego zainteresowania, jakim cieszy się wśród pań – naszych potencjalnych studentek – bogata oferta studiów na kierunkach technicznych. Statystyczne wskaźniki potwierdzają wyraźne zwiększenie się odsetka studentek wśród ogółu studiujących na naszej uczelni. Wykształcenie techniczne, wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiowania na politechnice są postrzegane jako cenny atut podczas ubiegania się o najbardziej atrakcyjne miejsca pracy w firmach polskich i zagranicznych. Ukończenie politechniki oznacza również osiągnięcie społecznego prestiżu, a studiowanie daje możliwość prowadzenia badań naukowych, poszukiwania innowacyjnych pomysłów w zakresie wielu dziedzin wiedzy.

Akcja „Dziewczyny na politechniki” pokazuje ponadto, jak tradycyjny podział na zawody „męskie” i „kobiece” staje się coraz mniej aktualny. Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że wiele kobiet z wykształceniem technicznym pełni kierownicze funkcje w swoich firmach i podejmuje strategiczne decyzje. W Politechnice Częstochowskiej na sześciu dziekanów wydziałów cztery to kobiety. Dyplom politechniki to gwarancja sukcesu – zawodowego i osobistego, dlatego serdecznie zapraszam do studiowania na Politechnice Częstochowskiej!

Izabela Domagalska
studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna

Z uśmiechem wspominam czasy liceum. Wtedy byłam pewna co do jednego – nie pójdę na politechnikę! I chociaż uczyłam się na „matfizie”, delikatnie mówiąc za fizyką nie przepadałam. Przekornie jednak zdecydowałam się na maturę z tego przedmiotu i wraz z postępem przygotowań zaczęłam przekonywać się do tego kierunku. Gdy przyszło do wyboru studiów znalazłam coś, co dla wielu brzmi bardzo złowieszczo, a w czym widziałam klucz do wielu późniejszych drzwi – fizykę techniczną.


 • Partnerzy

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania