Nowa odsłona strony DNP!

Monika Ochała,
Politechnika Rzeszowska, IV rok.

Przez trzy lata studiowałam równocześnie dwa kierunki – matematykę na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz zarządzanie i inżynierię produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Równoległa nauka na dwóch dziennych kierunkach studiów dała mi pełniejsze wykształcenie, nauczyła dobrej organizacji czasu, podejmowania decyzji, wytrwałości w dążeniu do celu. Kierunki wzajemnie się uzupełniają: studia na matematyce dały mi wiedzę bardziej teoretyczną, konkretną, rozwinęły we mnie umiejętność logicznego myślenia i pomogły wyćwiczyć pamięć.

Weronika Oleś,
Politechnika Radomska, II rok wzornictwa.

Pomimo moich humanistycznych zainteresowań zdecydowałam się na Politechnikę Radomską. Studiowanie na tej Uczelni daje mi możliwość rozwijania moich zainteresowań. Pozwala mi zdobywać nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także potrzebne umiejętności praktyczne, również z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Wybrałam kierunek wzornictwo, który jest unikatowym w skali kraju i łączący w sobie cechy przedmiotów artystycznych z technicznym pojmowaniem procesu projektowania. Tego typu kierunek pozwala na realizowanie swoich celów oraz zaistnienie na rynku pracy.

Marta Serwuszok,
Politechnika Opolska, I rok.

Decyzję podjęłam trochę z przekory, albo lepiej to ujmując, żeby walczyć ze stereotypami mówiącymi, że jedynie mężczyźni mogą być dobrymi inżynierami, a kobiety się do tego nie nadają. Kobiety są zazwyczaj dokładniejsze, mają większą wyobraźnię, myślą obrazami i mają niezbędną umiejętność przewidywania, co tylko potwierdza, że mogą być nawet lepsze niż mężczyźni na tzw. męskich kierunkach. Wybór studiów podyktowany był jednak, przede wszystkim moimi zainteresowaniami. Jestem szczęśliwą posiadaczką tzw. „ścisłego umysłu”.

Organizatorzy

Partnerzy akcji

Patroni medialni